PIRKUMA UN ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

 1. Lietotie termini
  1. Pārdevējs – Fototorte (SIA “Junge”);
  2. Pircējs – fiziska pilngadīga persona, kas iegādājas preces no pārdevēja, nepilngadīga persona (no 14 līdz 18 gadiem), kam ir vecāku vai aizbildņa atļauja (izņemot gadījumus, kad viņš/viņa norēķinās no saviem ienākumiem), juridiska persona vai personas pilnvarotais pārstāvis.
  3. Lietošanas noteikumi – līgumi un noteikumi, kas nosaka pircēja un pārdevēja attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību.
  4. Pārdošanas-pirkšanas līgums – pārdošanas laikā noslēgts līgums starp pircēju un pārdevēju.

  5. E-veikals – pārdevēja mājaslapa/veikals (www.fototorte.lv) kas ļauj identificēt pircēju, viņa veiktās rezervācijas, kontaktinformāciju, norēķinu un piegādes informāciju.
  6. Pasūtījums– pircēja nopirkto preču saraksts.
 2. Vispārīgie noteikumi
  1. Šie noteikumi ir juridisks dokuments, kas ir saistošs abām pusēm un kurā ir izklāstītas pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumi, pirkšanas un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas procedūra, pušu pienākumi un citi pārdošanas un pirkšanas noteikumi, kas saistīti ar Pārdevēja preču pārdošanu.
  2. Pirms pasūtījuma veikšanas pircējam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapstiprina, ka viņš to ir izdarījis, iesniedzot vajadzīgo informāciju, noslēdzot līgumus un piegādes pieprasījumus.
  3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā izmainīt noteikumus atbilstoši likuma prasībām. Pircējs tiks informēts par e-veikala noteikumu izmaiņām.
 3. Līguma noslēgšanas brīdis
  Līgums starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad:

  1. Pircējs izveido pasūtījumu e-veikalā, iesniedz visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams noslēgt līgumu un piegādāt preces, un nospiež pogu “Pirkt”.
  2. Pasūtot preces pa tālruni, pircējs sniedz visu nepieciešamo informāciju līguma noslēgšanai, noformē pasūtījumu un piegādi.
 4. Pircēja tiesības
  1. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces, preces saņemšanas brīdī, ja pircējs konstatē, ka piegādātā prece neatbilst pasūtījumam. Pircējs rakstiski vai telefoniski informē Pārdevēju par atteikšanos no preces un atstāj preci kafejnīcā. Pircējam tiek atgriezta par preci samaksātā nauda.
  2. Pircējs var izmantot savas tiesības, kas noteiktas 4.1. pantā tikai gadījumā, ja prece ir bojāta vai neatbilst pasūtījumam.
 5. Pircēja pienākumi
  1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm un tās jāpieņem saskaņā ar kārtību, kādu nosaka šie noteikumi.
  2. Iepērkoties e-veikalā, pircējs apņemas ievērot šos noteikumus, e-veikalā minētos nosacījumus un Latvijas tiesību aktus.
 6. Pārdevēja tiesības
  1. Ja pircējs mēģina apdraudēt e-veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai ierobežot pircēja piekļuvi e-veikalam.
  2. Pēc pirkuma veikšanas neskaidrību gadījumā par pasūtījumā sniegto informāciju pārdevējs sazinās ar klientu, izmantojot sniegto kontaktinformāciju. Ja pārdevējam neizdodas sazināties ar pircēju trīs (3) darba dienu laikā, pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma pircējam.
  3. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu nepietiekamu izejvielu atlikumu, ražošanas apstākļu, piegādes grafika, konditoru prombūtne laikā vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Pārdevējs var ieteikt pircējam mainīt pasūtījumu, ieteikt citu preci. Pārdevējs var atteikt pasūtījumu, ja pasūtījums veikts mazāk nekā 3 darba dienas pirms paredzētās pasūtījuma saņemšanas
  4. Pārdevējam, pirms pirkuma atcelšanas, rakstiski jāinformē pircējs vai telefona zvana laikā un jāveic naudas atmaksa, ja pasūtījumu nevar izpildīt. Pārdevējs nav atbildīgs un nekādā gadījumā nevar kontrolēt atmaksas apstrādes laiku pircēja bankā vai kredītkaršu pakalpojumu apkalpotājiem.
  5. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu, ja trešo personu maksājumu pakalpojumu sniedzēji norāda, ka darījums jebkādā veidā var būt nedrošs, krāpniecisks vai neuzticams. Pārdevējs izsniedz atmaksu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kas tika izmantots, lai apmaksātu pasūtījumu, un informē pircēju pa e-pastu vai telefona zvanu. Pircējs var mēģināt vēlreiz pasūtīt, izmantojot drošāku samaksas iespēju.
 7. Pārdevēja pienākumi
  1. Pārdevējs piekrīt ļaut pircējam izmantot e-veikala pakalpojumus, pamatojoties uz šiem noteikumiem un e-veikalā izklāstītajiem nosacījumiem.

  2. Pārdevējs apņemas ievērot pircēja privātumu un tiesības uz viņa/viņas personīgo informāciju un apstrādāt pircēja personas datus tikai saskaņā ar noteikumiem un kārtību, kas noteikta Latvijas likumdošanā.
  3. Pārdevējs piekrīt piegādāt preces, kuras pircējs pasūtījis, uz adresi, kas norādīta šo noteikumu 9. nodaļā minētajā kārtībā.
  4. Ja pārdevējs nespēj piegādāt pasūtīto preci pircējam īpašu apstākļu dēļ, viņš apņemas piedāvāt pircējam citu preci, kas ir pēc iespējas līdzīgāka pasūtītajai precei. Ja pircējs atsakās pieņemt līdzīgo preci vai arī citu preci ar līdzīgiem parametriem, pārdevējs piekrīt atgriezt pircējam samaksāto naudu trīs (3) darba dienu laikā, ja maksājums par preci jau ir veikts.
  5. Ja pircējs izmanto šo noteikumu 4.1. pantā minētās tiesības, pārdevējs piekrīt atdot pircēja samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no atgriezto preču saņemšanas dienas.
 8. Preču apmaksas kārtība un termiņi
  1. Pircējs var norēķināties par precēm šādos veidos:
   1. Izmantojot bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kad pircējs pārskaita naudu no sava konta uz pārdevēja kontu, kas norādīts pasūtījumā.
   2. Ar kredītkarti/debetkarti.
   3. Maksājumu var veikt, izmantojot Swedbank, Seb, Luminor, Revolut, Kniks un Citadele elektroniskās bankas pakalpojumus. Maksājumus ir iespējams veikt eiro valūtā. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS..
   4. Skaidrā naudā kafejnīcā, saņemot pasūtījumu.
   5. Ar bankas pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas juridiskām personām.
 9. Preču piegāde un saņemšana
  1. Pircēja iegādātās preces tiek piegādātas uz Pārdevēja noteiktajām tirdzniecības vietām.
  2. Preču piegāde:
   1. Pircējs izvēlas pasūtījuma piegādes laiku un apņemas norādīt precīzu piegādes vietu (kafejnīcu).
   2. Pircējs apņemas pieņemt preces vai pasūtīšanas brīdī nozīmēt personu, kas pieņems preces. Ja pircējs (vai viņa norīkotā persona) nevar pieņemt preces vai ja preces tiek piegādātas uz pircēja norādīto adresi, taču tā ir norādīta nepareiza, pircējam nav tiesību izvirzīt nekādas pretenzijas pret pārdevēju par preču piegādi.
   3. Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis piegādā preces.
   4. Piegādes (transportēšanas) maksa ir sekojoša:
    1. Bezmaksas uz SIA Junge tirdzniecības vietām.
    2. Par atsevišķu samaksu liela izmēra tortēm, iepriekš vienojoties ar Pārdevēju.
   5. Preces tiks piegādātas 1 līdz 5 darba dienu laikā no plkst. 9:00 līdz 16:00. Ja rodas kādas problēmas vai preces nav pieejamas noliktavā, pārdevējam ir nekavējoties jāpaziņo pircējam par iespējamu ilgāku piegādes laiku un, ja pircējs tam piekrīt, pārdevējs drīkst turpināt izpildīt pasūtījuma piegādi.
   6. Pārdevējs nekad nav atbildīgs par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces nav piegādātas pircējam vai nav piegādātas laikā pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, ko izraisījis pircējs.
   7. Preču piegādes laikā pircējam kopā ar pārdevēju vai viņa pārstāvi ir jāpārbauda preces un preču stāvoklis.
 10. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš
  1. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam. Turklāt, ja pircējs kādu iemeslu dēļ nav pilnībā apmierināts ar savu pirkumu, viņš var iegādātās preces bez maksas atgriezt pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā pēc piegādes brīža.
  2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja e-veikalā redzamās preces krāsa, forma vai kādas cits parametrs neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai, pateicoties pircēja izmantotā displeja funkcijām.
  3. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras nosaka likums, ja viņi iegādājas sliktas kvalitātes preces vai pakalpojumus.
  4. Atgriežot preces, pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu. Ja prece tiek atgriezta, pārdevējs piekrīt pieņemt šādu preci un aizstāt to ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tika samaksāta par doto preci. Atgriežamo preci pircējs nogādā preces saņemšanas vietā (kafejnīcā). Par liela izmēra toršu atgriešanu atsevišķi vienojas ar Pārdevēju.
 11. Preču atgriešana un apmaiņa
  1. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam.
  2. Ja Pircēju neapmierina piegādāto tūlītējam patēriņam paredzēto preču kvalitāte (šādas preces ir pārtikas produkti ar īsu derīguma termiņu, tai skaitā tie produkti, kas jāuzglabā ledusskapī atbilstoši ražotāja noteiktajai temperatūrai), Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju iegādātās preces derīguma termiņa ietvaros, rakstot uz e-pastu info@junge.lv vai zvanot pa tālruni +371 64807052. Pircējam, iesniedzot pretenziju par nekvalitatīvu pārtiku, jāiesniedz arī čeks vai cits dokuments, kas apliecina preču pirkšanu un pārdošanu no Pārdevēja (PVN rēķins, maksājumu kartes rēķina izraksts, maksājumu skenera čeks u.c.), un, jāiesniedz saņemtās nekvalitatīvās preces fotogrāfiju. Ja Pircējs iesniedz pretenziju pēc iegādātās preces derīguma termiņa beigām un/vai neiesniedz bojātās preces fotogrāfiju, Pārdevējs neapņemas risināt Pircēja pretenziju par labu Pircējam.
  3. Lai atgrieztu preci (-es) gadījumos, uz kuriem attiecas noteikumu 11.1. pantā minētais, pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju un jāiesniedz rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu. Tas jāveic saskaņā ar noteikumu 4.2. pantu.
  4. Atgriežot preci pārdevējam, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:
   1. Atgrieztajai precei ir jābūt tās oriģinālajā iepakojumā (Šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgrieztas preces ar trūkumiem);
   2. Prece nedrīkst būt bojāta pircēja vainas rezultātā;
   3. Precei ir jābūt nelietotai (piemēram, ja konstatēts, ka saņemta nepareizā prece);
   4. Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz preces iegādes dokuments un rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu;
  5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja pircējs neievēro preču atgriešanas kārtību, kas noteikta šajā pantā.
  6. Atgriežot preces, pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu. Ja prece tiek atgriezta, pārdevējs piekrīt pieņemt šādu preci un aizstāt to ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tika samaksāta par doto preci. Atgriešanas izmaksas vienmēr sedz pārdevējs.
  7. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
  8. Naudas summa par atgrieztajām precēm vienmēr tiek pārskaitīta ar pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.
 12. Personīgā informācija
  1. Veicot pasūtījumu, pircējam ir jāsniedz personīgā informācija, kas ļauj pārdevējam identificēt pircēju, lai piegādātu pasūtījumu un lai vajadzības gadījumā būtu iespējams sazināties ar pircēju par nepieciešamo papildu informāciju, vai lai izmantotu pircēja informāciju tiešā mārketinga nolūkiem (ar pircēja atļauju).
  2. Veicot pasūtījumu, pircējs piekrīt, ka saziņa, kas nepieciešama preces piegādei, noritēs, izmantojot pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru.
  3. Ja pircējs vēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs vairs netiktu izmantots tiešā mārketinga nolūkiem, par to ir jāinformē pārdevējs.
  4. Pārdevējs apliecina, ka pircēja personas dati tiks apstrādāti tikai preču pirkšanas nolūkos, kā arī tiks izmantoti tiešā mārketinga mērķiem (ja vien pircējs nepaziņo, ka viņš nevēlas, lai viņa personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga nolūkiem, kā tas minēts šo noteikumu 12.3. pantā). Pārdevējs piekrīt neizpaust pircēja personas datus trešajām pusēm, izņemot pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus saistībā ar pircēja pasūtījumu. Visos citos gadījumos pircēja personas datus trešajām personām pārdevējs drīkst atklāt tikai saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteikto.
  5. Personas dati, kurus pircējs nosūta pārdevējam no savas kredītkartes vai debetkartes konta banku sistēmās, tiek droši apstrādāti, izmantojot drošas datu pārraides SSL (Secure Socket Layer) sertifikātus. Pircēja izmantotās bankas uzņemas pilnu atbildību par šiem personas datiem.
  6. Pircējam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kā viņa personas dati tiek apstrādāti, lai varētu regulēt, atcelt vai nepiekrist savu datu apstrādei.
  7. Lai nodrošinātu pircējam pilnvērtīgu e-veikala funkcionalitāti, pārdevējs saglabā noteiktu informāciju pircēja datorā (ierīcē), ko sauc par sīkfailiem. Pārdevējs izmanto saglabāto informāciju, lai identificētu pircēju kā iepriekšējo e-veikala apmeklētāju, viņam ir pieejama informāciju par izdarītajiem pirkumiem un par precēm pircēja iepirkuma grozā, kā arī šī informācija nodrošina mājaslapas apmeklējumu statistikas saglabāšanu. Pircējam ir iespēja pārskatīt informāciju (sīkfailus), ko pārdevējs saglabā, un pircējs var izdzēst daļu vai visus saglabātos sīkfailus. Tāpat arī pircējam ir tiesības iebilst pret informācijas (sīkfailu) ierakstīšanu un izmantošanu savā datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā dažas e-veikala funkcijas pircējam var nebūt pieejamas. Pircējs, piekrītot sīkfailu lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka informācija tiek saglabāta viņa datorā (ierīcē). Pircējs jebkurā brīdī var atcelt savu piekrišanu, izmainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus vai nosūtot pieprasījumu pārdevējam.
  8. Jebkurš pieprasījums vai rīkojums, kas saistīts ar personas datu apstrādi, pircējam ir jāiesniedz pārdevējam rakstiski. Pārdevējam, saņemot šādu pieprasījumu vai rīkojumu, rakstiski jāatbild pircējam ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā.
  9. Pircējs nedrīkst izmantot e-veikala pakalpojumus, ja viņš nepiekrīt šajā sadaļā minētajiem noteikumiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.
 13. Atbildība
  1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto personas datu pareizību. Ja pircējs nenorāda noteiktus personas datus, pārdevējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām un ir tiesīgs prasīt no pircēja tiešo zaudējumu atlīdzību.
  2. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas e-veikala lietošanas laikā.
  3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumā, ja pircējs, neraugoties uz pārdevēja ieteikumiem, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, lai gan pircējam tika nodrošināta tāda iespēja.
  4. Ja pārdevēja e-veikalā ir saites uz citiem uzņēmumiem, organizācijām vai privātpersonu tīmekļa vietnēm, pārdevējs nav atbildīgs par tur izvietoto informāciju vai darbībām; pārdevējs neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un privātpersonas.
  5. Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja un pārdevēja partneru savstarpējām saistībām, kuru pakalpojumus izmanto pircējs.
  6. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei par tiešiem zaudējumiem.
 14. Nobeiguma noteikumi
  1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.
  2. Latvijas tiesību akti attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet no šajā dokumentā minētajiem noteikumiem.
  3. Visas domstarpības, kas izriet no šo noteikumu izpildes, ir jārisina sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā nav iespējams panākt, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.